Stworzenie strategii komunikacji dla Fundacji Państwo Prawa

Fundacji Państwo Prawa zwróciła się do nas z zapytaniem dotyczący przygotowania strategii komunikacji. Zrealizowane prace obejmowały zebranie wytycznych do komunikacji Fundacji z otoczeniem, a następnie, na tej podstawie przygotowana została oraz zrealizowana przez Wizard pełna strategia komunikacji.