Agencja Wizard dla marki CCC

  • Klient: CCC
  • Cel: zaproszenie potencjalnych klientów do salonów CCC, zainteresowanie letnią wyprzedażą kolekcji
  • Grupa docelowa: szeroka rozpiętość, osoby poszukujące dobrej jakości w korzystnej dla nich cenie
  • Zakres działań: przejazd ambasadorek w strojach kolarskich na promocyjnie oznakowanych rowerach przez uczęszczane miejsca w miastach: Wrocław, Kraków, Warszawa; aktywność promocyjna ambasadorek przekazujących  informacje o wyprzedaży w formie ulotek; zaangażowanie social media
  • Korzyści: zaciekawienie przechodniów, zainteresowanie marką, informacja o wyprzedaży, optymistyczny wydźwięk marki w opinii konsumentów

Agencja kreatywna Wizard przeprowadziła kampanię ambientową dla sieci CCC na ulicach polskich miast.