Stworzenie strategii komunikacji dla Fundacji Państwo Prawa

  • Klient: Fundacja Państwo Prawa
  • Zakres działań: zebranie wytycznych do komunikacji Fundacji z otoczeniem, stworzenie strategii komunikacji

Podmiot powstał w duchu wspomagania rozwoju oraz demokracji liberalnej i państwa prawa w Polsce. Niezależnie więc od sytuacji politycznej czy gospodarczej w kraju, najistotniejsze dla działalności fundacji jest poszanowanie wolnej woli drugiego człowieka oraz wolności opinii, jeżeli jest ona oczywiście zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etycznymi. Fundacja współpracuje na co dzień z wysokiej klasy, znanymi i cenionymi ekspertami, jak również z podmiotami z sektora pozarządowego. W ten sposób dba się o łączenie szerokich kompetencji, wieloletniego doświadczenia oraz najnowszej wiedzy z zakresu prawa czy administracji.