Pirelli

  • Klient: Pirelli
  • Cel:  wzrost rozpoznawalności marki
  • Grupa docelowa: mężczyźni, wiek 25-49, wykształcenie średnie i wyższe, dochody średnie +
  • Zakres działań:  przygotowanie strategii marketingowej, integracja kanałów sell-in oraz sell-out
  • Korzyści:  dwukrotny wzrost sprzedaży

Opony Pirelli to temat wdzięczny i pozwalający na rozwinięcie skrzydeł wyobraźni. Nasze kampanie dla Pirelli Polska są połączeniem doskonale przygotowanej strategii i świetnie zrealizowanej kreacji. Niewątpliwym sukcesem Agencji kreatywnej Wizard była udana integracja kanałów sell-in (wzmocnienie siły marki u dystrybutorów) i sell-out (wzmocnienie wizerunku Pirelli u użytkowników). Po realizacji pierwszej kampanii Pirelli Polska zanotowało dwukrotny wzrost sprzedaży, nastąpił również wzrost sprzedaży produktów na tle innych rynków europejskich.