Polska Grupa Energetyczna

  • Klient:Polska Grupa Energetyczna
  • Cel: 
  • Grupa docelowa:
  • Zakres działań: ATL, BTL, field marketing
  • Korzyści: