Ronson

  • Klient: Ronson
  • Cel:  zwiększenie sprzedaży mieszkań
  • Grupa docelowa: 25+, zarobki średnie +
  • Zakres działań:  outdoor, prasa, internet, ambient, event
  • Korzyści:  wzrost sprzedaży mieszkań

Realizując kampanię korporacyjną dla firmy Ronson Agencja kreatywna Wizard opracowała strategię budowy wizerunku firmy, poszukując przy tym wyróżnika dla klienta na rynku deweloperów. Zadbaliśmy o pozycjonowanie firmy opracowując przekaz główny przy realizacji kampanii dla poszczególnych inwestycjitj. nazwę, logo, hasło, key visual.

Nasze kompleksowe działania promocyjne objęły przede wszystkim opracowanie materiałów prasowych, katalogów, folderów, ulotek, strony www, a takżemailingi, banery, wizualizacje 3D, outdoor, renderingi oraz prezentacje multimedialne.

Cała kampania przyniosła firmie Ronson korzyści przekładające się nawskaźniki sprzedaży mieszkań i rozpoznawalność marki na rynku deweloperów.