Wizard dla Miasta Stołecznego Warszawa, Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy

Konkurs wygrany! Pracujemy nad projektem komunikacji skierowanym do mieszkańców – „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st.  Warszawy do 2022 roku”. Agencja kreatywna Wizard wykonuje opracowanie merytoryczne, graficzne, tłumaczenie na język angielski oraz druk w języku polskim i angielskim broszury.