Stworzenie strategii komunikacji dla Fundacji Państwo Prawa

Fundacji Państwo Prawa zwróciła się do nas z zapytaniem dotyczący przygotowania strategii komunikacji. Zrealizowane prace obejmowały zebranie wytycznych do komunikacji Fundacji z otoczeniem, a następnie, na tej podstawie przygotowana została oraz zrealizowana przez Wizard pełna strategia komunikacji. Crazy Time is a game show hosted by a live dealer in a studio setting. The game includes a giant wheel, four bonus games, and a range of multipliers that can increase your winnings by astronomical amounts.